Observationsstudie: Par

DATUM: 2009-05-07 KLOCKSLAG: 12:50:38

Par.

De börjar som självständiga individer och slutar upp som en hybrid mellan könen.

Detta är en observationsstudie jag gjort, och endast byggd på observation eftersom jag inte har något annat att utgå ifrån.

Den enskilda individen hittar en motpol som de finner intresse för och påbörjar en relation, i detta skede har omgivningen inte upptäckt vad som pågår, förutom de mest uppmärksamma (a.k.a jag). Det första kännetecknet är att individerna i fråga börjar få mindre tid till andra saker och påbörjar den långa processen av isolering.

Stadie två i parbildning är offentligöring. I detta skede går individerna ut med att de nu är ett offentligt par. Den närmaste omgivningen har nu dock redan listat ut läget och det är endast hos utomstående som ögonbryn höjs. Efter parets bekännelse känner de nu att de inte har någonting att dölja och påbörjar en period av klängighet, hångel och gullsliskigt småprat. Denna period uppfattas som men mest påfrestande för omgivningen, det leder i flesta fall till ignorerade och baktalande av paret och kan eventuellt leda till utfrysning. Det är även i detta stadie som individerna i paret förlorar sin individualitet. T.ex. så går de från att kallas sina egna namn till exempelvis: "Adam och Eva", vidare följt av "Adam å Eva" som slutligen övergår till "AdamåEva", och har då gått från två enskilda individer i ett partnerskap till en enskild individ som par.

Stadie tre är det viktigaste stadiet. Det är då parets framtid bestäms, ifall de kommer att delas upp i enskilda individer igen eller om de kommer förbli som en enad enhet. Det hela beror på hur stadie 2 utvecklas. Ett fall är då paret lugnar ner sig och övergår i ett "stabilt läge", där relationen blir diskretare och inte lika lättupptäckt för omgivningen. Oftast leder denna utveckling till ett längre och harmoniskt förhållande där individerna i paret lever i symbios där de återfår lite av deras individualitet. Detta förhållande accepteras lättats av omgivningen. Det andra fallet är då stadie två börjar känna av sina törnar och övergår i smågnäbb och tjafs, denna period sker under ett 2-3 veckors intervall och slutar 85% av fallen i att paret splittras och paret blir åter två enskilda individer. Detta fall känner de individer oftast en saknad, som om de hade förlorat en del av deras personlighet och därför brukar dessa individer hitta en ny partner snabbt, en så kallad rebound.

Stadie 4 är då det stabila paret bestämmer att gifta sig och skaffa barn. Detta stadie kan sluta i skillsmässa ifall någon av parterna inte klarar av pressen från alla måste. För det par som gjort slut så finns det en chans att de blir tillsammans igen eftersom de inte hittade någon annan eller för de inte klarade av ensamheten.

you got blackmail!

DATUM: 2009-03-08 KLOCKSLAG: 18:24:13

jag har kommit på facebook.com's riktiga syfte och varför det existerar!

för att samla info om en enorm hög människor och lagra det.

för att senare genomföra utpressning.

på alla.

det måste vara det onda knäet, när jag inte längre jag få ut min energi genom benen så går energin upp till hjärnan. Vilket ger mig dessa briljanta genomskådande idéerna! :O

så måste det vara!
RSS 2.0